สถานที่ยอดนิยม
  ระยะทางไป ระยะทางรวม น้ำมันไปกลับ ค่ารถส่งอย่างเดียว ค่ารถ+น้ำมัน ส่งอย่างเดียว ใช้เวลาเดินทาง ราคา/วัน ไม่รวมน้ำมัน เริ่ม 6.00-18.00 น.  
เกาะช้าง 349 698 2,093 2200 4293 5.00 1,800/2 วัน  
เกาะสมุย 750 1,500 4,499 6000 10499 10.10 1,800/4 วัน  
เกาะเสม็ด 206 412 1,236 1,800 3,036 2.30 1,800/2 วัน  
แก่งกระจาน 165 330 990 1,800 2,790 2.30 1,800/1 วัน  
เขาค้อ 403 806 2,417 3,000 5,417 5.15 1,800/3 วัน  
เขาใหญ่ 177 354 1,062 1,800 2,862 2.45 1,800/1 วัน  
ช่องเม็ก 695 1,390 4,169 5,500 9,669 9.00 1,800/4 วัน  
เชียงคาน 581 1,162 3,485 5000 8485 8.00 1,800/3 วัน  
ตลาดน้ำดอนหวาย 27 54 163 1,700 1,863 0.30 1,800/1 วัน  
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 92.6 185 555 1,700 2,255 1.30 1,800/1 วัน  
ตลาดน้ำอัมพวา 79.8 159 479 1,700 2,179 1.15 1,800/1 วัน  
ตลาดโรงเกลือ 253 506 1,517 2000 3,517 3.20 1,800/2 วัน  
ตลาดสามชุก 138 276 828 1,700 2,528 2.00 1,800/1 วัน  
ท่าเรือเกาะช้าง 328 656 1,967 2200 4167 4.05 1,800/2 วัน  
ท่าเรือชุมพร 464 928 2,783 3,000 5,783 6.00 1,800/3 วัน  
ปางอุ๋ง 932 1,864 5,690 8,000 12,590 12.33 1,800/6 วัน  
ปาย 821 1,642 4,924 6,500 10,924 10.32 1,800/4 วัน  
พัทยา 153 306 918 1,700 2,618 2.00 1,800/1 วัน  
ภูกระดึง 495 990 2,969 3,000 5,969 6.30 1,800/3 วัน  
ภูเรือ 505 1,010 3,029 3,000 6,029 6.40 1,800/3 วัน  
ภูหินร่องกล้า 429 858 2,573 3,000 5,573 5.35 1,800/3 วัน  
สวนผึ้ง 154 208 924 1,700 2,624 2.25 1,800/1 วัน  
สัตหีบ 181 362 1,086 1,800 2,886 2.15 1,800/1 วัน  
หัวหิน 191 382 1,146 1,800 2,946 2.40 1,800/1 วัน  
หาดใหญ่ 934 1,868 5,602 7,000 12,602 11.30 1,800/5 วัน  
อ่าวพังงา 757 1,514 4,540 6000 10,040 9.25 1,800/4 วัน  
ภาคเหนือ
  ระยะทางขาเดียว ระยะทางรวม น้ำมันไปกลับ ค่ารถส่งอย่างเดียว ค่ารถ+น้ำมัน ส่งอย่างเดียว ใช้เวลาเดินทาง ราคา/วันไม่รวมน้ำมัน เริ่ม 6.00-18.00 น. ค่าทางด่วน
กำแพงเพชร 358 716 2,147 2200 4,347 4.30 1,800/2 วัน 300
เชียงราย 789 1,578 4,732 6000 10,232 10.00 1,800/4 วัน 300
เชียงใหม่ 697 1,394 4,181 5,000 9,181 9.00 1,800/4 วัน 300
ตาก 422 844 2,531 3,000 5,531 5.10 1,800/3 วัน 300
นครสวรรค์ 242 484 1,452 1800 3,352 3.10 1,800/1 วัน 300
น่าน 670 1,340 4,019 5,000 9,019 8.40 1,800/4วัน 300
พะเยา 698 1,396 4,187 5,000 9,187 9.00 1,800/4 วัน 300
พิจิตร 345 690 2,069 2200 4269 4.30 1,800/2 วัน 300
พิษณุโลก 372 744 2,231 2500 4,731 4.40 1,800/2 วัน 300
เพชรบูรณ์ 360 720 2,159 2300 4,459 4.35 1,800/2 วัน 300
แพร่ 550 1,100 3,299 4,500 7,799 7.00 1,800/3 วัน 300
แม่ฮ่องสอน 889 1,778 5,332 7,000 11,332 11.45 1,800/5 วัน 300
ลำปาง 604 1,280 3,623 5,000 8,623 7.30 1,800/4 วัน 300
ลำพูน 668 1,336 4,007 5,000 9,007 8.30 1,800/4 วัน 300
สุโขทัย 424 848 2,543 3,000 5,543 5.20 1,800/3 วัน 300
อุตรดิตถ์ 482 964 2,891 3,000 5,891 6.10 1,800/3 วัน 300
อุทัยธานี 225 450 1,350 1,900 3,250 2.50 1,800/1 วัน 300
ภาคอีสาน
  ระยะทางขาเดียว ระยะทางรวม น้ำมันไปกลับ ค่ารถส่งอย่างเดียว ค่ารถ+น้ำมัน ส่งอย่างเดียว ใช้เวลาเดินทาง ราคา/วันไม่รวมน้ำมัน เริ่ม 6.00-18.00 น. ค่าทางด่วน
กาฬสินธุ์ 524 1,048 3,143 4,500 7642 6.25 1,800/3 วัน 300
ขอนแก่น 456 912 2,735 3,000 5,735 5.30 1,800/3 วัน 300
นครพนม 740 1,480 4,439 5,500 9,939 9.30 1,800/4 วัน 300
นครราชสีมา 264 528 1,583 1,900 3,483 3.20 1,800/1 วัน 300
บึงกาฬ 762 1,524 4,570 5,500 10,070 9.40 1,800/4 วัน 300
บุรีรัมย์ 397 794 2,381 2500 4881 5.00 1,800/3 วัน 300
มหาสารคาม 487 974 2,921 3000 5921 5.40 1,800/3 วัน 300
มุกดาหาร 659 1,318 3,953 5,000 8,953 8.40 1,800/3 วัน 300
ยโสธร 538 1,076 3,227 4,500 7.727 6.45 1,800/3 วัน 300
ร้อยเอ็ด 498 996 2,987 4,000 6987 6.15 1,800/3 วัน 300
เลย 550 1,100 3,299 4,500 7,7.99 7.15 1,800/3 วัน 300
ศรีสะเกษ 545 1,090 3,269 4,500 7,769 7.00 1,800/3 วัน 300
สกลนคร 652 1,304 3,911 5,000 8,911 8.15 1,800/3 วัน 300
สุรินทร์ 443 886 2,657 3,000 5,657 5.30 1,800/3 วัน 300
หนองคาย 626 1,252 3,755 5,000 8,755 7.45 1,800/3 วัน 300
หนองบัวลำภู 530 1,060 3,179 4,500 7,679 7.00 1,800/3 วัน 300
อำนาจเจริญ 594 1,188 3,563 5000 8563 7.30 1,800/3 วัน 300
อุดรธาน 578 1,156 3,467 4,500 7,967 7.00 1,800/3 วัน 300
อุบลราชธานี 608 1.216 3,647 5,000 8,647 7.50 1,800/3 วัน 300
ภาคกลาง
  ระยะทางไป ระยะทางรวม น้ำมันไปกลับ ค่ารถส่งอย่างเดียว ค่ารถ+น้ำมัน ส่งอย่างเดียว ใช้เวลาเดินทางคิดเป็น ชม. ราคา/วัน ไม่รวมน้ำมัน เริ่ม 6.00-18.00 น. ค่าทางด่วน
กาญจนบุรี 122 244 732 1,700 2,432 2.00 1,800/1 วัน 300
ชัยนาท 190 380 1,140 1,800 2,940 2.30 1,800/1 วัน 300
นครนายก 117 234 702 1,700 2,402 1.45 1,800/1 วัน 300
นครปฐม 55 110 330 1,700 2,030 1.00 1,800/1 วัน 300
ประจวบคีรีขันธ์ 283 566 1,697 2,000 3,697 3.40 1,800/2 วัน 300
พระนครศรีอยุธยา 84 168 504 1,700 2,204 1.15 1,800/1 วัน 300
เพชรบุรี 126 252 756 1,700 2,456 2.00 1,800/1 วัน 300
ราชบุรี 101 202 606 1,700 2,306 1.30 1,800/1 วัน 300
ลพบุรี 142 284 852 1,700 2,552 2.00 1,800/1 วัน 300
สมุทรสงคราม 74 148.2 444 1,700 2,144 1.50 1,800/1 วัน 300
สมุทรสาคร 38 76.2 229 1,700 1,929 0.45 1,800/1 วัน 300
สระบุรี 116 232 696 1,700 2,396 1.30 1,800/1 วัน 300
สิงห์บุรี 144 288 864 1,700 2,564 2.00 1,800/1 วัน 300
สุพรรณบุรี 103 206 618 1,700 2,318 1.30 1,800/1 วัน 300
ภาคใต้
  ระยะทางไป ระยะทางรวม น้ำมันไปกลับ ค่ารถส่งอย่างเดียว ค่ารถ+น้ำมัน ส่งอย่างเดียว ใช้เวลาเดินทางคิดเป็น ชม. ราคา/วัน ไม่รวมน้ำมัน เริ่ม 6.00-18.00 น. ค่าทางด่วน
กระบี่ 778 1,556 4,666 6000 10,166 9.30 1,800/4 วัน 300
ชุมพร 466 932 2,795 3,000 5,795 5.50 1,800/3 วัน 300
ตรัง 831 1,662 4,984 6,200 10,984 10.20 1,800/4 วัน 300
นครศรีธรรมราช 784 1,568 4,702 6000 10,202 9.50 1,800/4 วัน 300
นราธิวาส 1,133 2,266 6,796 8,000 1,4796 14.10 1,800/5 วัน 300
ปัตตานี 1,039 2,078 6,232 7,000 13,232 13.00 1,800/5 วัน 300
พังงา 753 1,506 4,516 6000 10,016 9.30 1,800/4 วัน 300
พัทลุง 843 1,686 5,056 6,200 11,056 10.20 1,800/4 วัน 300
ภูเก็ต 836 1,672 5,014 6,000 11,014 10.40 1,800/4 วัน 300
ยะลา 1,062 2,124 6,370 8,000 14,370 13.20 1,800/5 วัน 300
ระนอง 571 1,142 3,425 4,500 7,925 7.15 1,800/3 วัน 300
สงขลา 964 1,928 5,782 7,000 12,782 12.00 1,800/5 วัน 300
สตูล 976 1,952 5,854 7,000 12,854 12.20 1,800/5 วัน 300
สุราษฎร์ธานี 642 1,284 3,851 5,000 8,851 8.00 1,8../4 วัน 300
ภาคตะวันออก
  ระยะทางขาเดียว ระยะทางรวม น้ำมันไปกลับ ค่ารถส่งอย่างเดียว ค่ารถ+น้ำมัน ส่งอย่างเดียว ใช้เวลาเดินทาง ราคา/วันไม่รวมน้ำมัน เริ่ม 6.00-18.00 น. ค่าทางด่วน
จันทบุรี 253 506 1,517 1,900 3,417 3.10 1,800/1 วัน 300
ฉะเชิงเทรา 88 176 528 1,700 2,228 1.10 1,800/1 วัน 300
ชลบุรี 86 172 516 1,700 2,216 1.10 1,800/1 วัน 300
ตราด 324 648 1,943 2200 3,843 4.00 1,800/2 วัน 300
ปราจีนบุรี 157 314 942 1,700 2,642 2.05 1,800/1 วัน 300
ระยอง 187 374 1,122 1,800 2,922 2.15 1,800/1 วัน 300
สระแก้ว 205 410 1,230 1,900 3,130 2.40 1,800/1 วัน 300