รับสมัครรถร่วม

 1. ต้องเป็นรถ TOYOTA commuter D4D รถไม่เกิน 5ปี
 2. เป็นรถที่ใช้น้ำมันเท่านั้นนะครับ 
 3. เป็นเบาะ VIP 3 แถว

กฎการเป็นรถร่วม

 1. ต้องเป็นเจ้าของขับเอง
 2. รับงานแล้วต้องไม่เปลี่ยนรถ ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนก็ต้องโทรแจ้งและรถต้องอยู่ในระดับเดียวกัน 
 3. ถ้าลูกค้าเช่า3แถวแล้วเอารถ 4 แถวไปแทนจะไม่ให้เงินค่ามัดจำที่ลูกค้าโอนมา

สิ่งที่ต้องส่งมา

 1. รูปถ่ายเบาะรถปัจจุบัน 1 รูป
 2. รูปถ่ายคนขับยืนด้านข้างหน้ารถ 1 รูป
 3. เลขทะเบียนรถ
 4. เบอร์โทรศัพท์
 5. เลขบัญชีของไทยพาณิช หรือ กสิกรไทย