ปัญหาที่พบบ่อยระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า

 ผู้ให้เช่า

  • มาไม่ตรงเวลา
  • ไม่ได้รถสภาพอย่างที่ตกลงกันไว้
  • พนักงานขับรถ พูดไม่สุภาพ หรือทำท่าทางไม่พอใจ
  • พนักงานขับไม่รู้ทาง ทำให้เสียเวลาในการเดินทาง
  • รถไม่สะอาด
  • ขับรถเร็วไป หรือช้าไป

 ผู้เช่า

ไม่แจ้งรายละเอียดให้หมด เช่น
สถานที่จะไป มีสัตย์เลียงไปด้วย
จำนวนผู้โดยสารที่ไป มีสิ่งของที่ใหญ่ๆ
กลับก่อนเวลาที่ตกลงกัน
กลับช้ากว่าเวลาที่ตกลงกัน
ไม่ช่วยรักษาความสะอาด
บนตำนิพนักงานขับรถตลอดเวลา
ใช้งานเกินกว่าตกลงกัน

 

 

 

 

 

เช่ารถตู้กันเอง  129 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์   สมุทรปราการ 10290
Tel/Fax 028155820, Tel / Line 086-3297251 0899-212451 Mail:Pramote2008@hotmail.com
www.kanaeng.com บริการ นำเที่ยว สัมนาในและต่างประเทศ ใบอนุญาต เลขที่ 11/0579 และมีรถตู้ให้เช่า