เป็นตัวอย่างเบาะ VIP แบบ 4 แถว (ตัวรถเดียวกันกับรถที่ใช้เบาะ VIP 3 แถว) นั้งได้ 13 คนรวมเบาะหน้า

เป็นตัวอย่างเบาะ VIP แบบ 3 แถว (ตัวรถเดียวกันกับรถที่ใช้เบาะ VIP 4แถว) นั้งได้ 10 คนรวมเบาะหน้า

ตัวอย่าง เบาะ 4 แถว กับเบาะ 3 แถว