เช่ารถลาว เช่ารถตู้ลาว เราบริการให้เช่ารถตู้ลาวรับได้ที่สนามบินอุดร หรือรับหน้าด่านลาว
แบบเช้ากัเย็นในเวียงจันทน์ หรือค้างคืนในเวียงจันทน์ราคากันเอง และมีเช่ารถตู้ลาวไปหลวงพระบาง
เหมาะสำหรับคนที่ต้องการประหยัดและเป็นส่วนตัว ราคาอาจถูกกว่าไปหารถเองในลาว
สะดวกท่องเที่ยวได้ตามกำหนด

รูปรถตู้ลาว

 

บริการเช่ารถตู้ลาว 

- รถตู้ลาว ให้เช่าท่องเที่ยวในเวียงจันทน์ ไปเช้า กลับเย็น รับ-ส่งหน้าด่านประเทศลาว 
วันละ 2,000 บาท รวมน้ำมัน
- รถตู้ลาว ให้เช่า ไปหลวงพระบาง วันละ 4,500 บาทต่อวัน (รวมน้ำมัน)

บริการรถตู้ไทยส่งหน้าด่านประเทศลาว

- รถตู้ รับ ส่ง หนองคาย ไปหน้าด่านประเทศลาว วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (08.00 – 16.00 น.) 
ไปและกลับ 1,200 บาท  นอกเวลา คิดเพิ่ม เที่ยวละ 100 บาท
- รถตู้ รับ ส่ง อุดร ไปหน้าด่านประเทศลาว วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ (08.00 – 16.00 น.) 
ไปและกลับ 3,000 บาท  นอกเวลา คิดเพิ่ม เที่ยวละ 100 บาท
- รถตู้ รับ ส่ง อุดร ไปหน้าด่านประเทศลาว วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ (08.00 – 16.00 น.)
ไปและกลับ 3,000 บาท  นอกเวลา คิดเพิ่ม เที่ยวละ 100 บาท
หมายเหตุ รับและส่งไม่ใช้ในวันเดียวกันคิดเพิ่ม 500 บาท 

รับทำเอกสารเข้าประเทศลาว

- เข้าและออกจากประเทศลาว วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ไป เช้า กลับ เย็น (08.00 – 16.00 น.) ท่านละ 200 บาท ถ้านอกเวลา เพิ่มขาละ 40 บาท
- เข้าและออกจากประเทศลาว วัน จันทร์ ถึง วัน ศุกร์
ไป หลวงพระบาง (08.00 – 16.00 น.) ท่านละ 250 บาท ถ้านอกเวลา เพิ่มขาละ 40 บาท

 

 เช่ารถตู้ไปลาว เวียงจันทน์รวมน้ำมัน

ราคารวมรถตู้ไทยกรุงเทพฯ-หนองคาย รถตู้ลาวด่านลาว-ตัวเมืองเวียงจันทน์
ที่เทียว มี หลวงพ่อพระใส,พระธาตุหลวง,ประตููชัย,หอพระแก้ว,วัดสระเกตุ,วัดศรีเมือง
,ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ราคาเหมา 12,000 บาท
ไม่รวมค่าเอกสารเข้าลาวคนละ250 บาท ค่าอาหารค่าเข้าสถานที่เที่ยว(ประมาณ 60 บาท)
รับและส่งจุดเดียวจากกรุงเทพฯ ถ้ารับส่งมากกว่า1จุดคิดเพิ่มจุดละ300 บาท

ตัวอย่าง

1.เวลาการนับวันไปและกลับ
รถออกเย็นวันศุกร์ 20.00 น.กลับถึงกรุงเทพฯวันอาทิตย์ เวลา 05.00 น.
รถออกเย็นวันเสาร์ 20.00 น. กลับถึงกรุงเทพฯวันจันทร์ เวลา 05.00 น.
2.โปรแกรมทัวร์
ถึงหนองคายเช้าทานอาหารเช้า(ลูกค้าจ่ายเองทุกมื้อ)07.30น.ไหว้หลวงพ่อพระใส
08.00น. เดินทางเข้าลาว เปลี่ยนรถลาวชมพระธาตุหลวง,ประตูชัย,หอพระแก้ว,
วัดสระเกตุ 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง แล้วขอพรวัดศรีเมือง, ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี
แล้วเดินทางกลับ

เช่ารถตู้ไทย ไป หลวงพระบาง

เงื่อนไข
ไปตามโปรแกรม 4 วัน 3 คืน ในลาวนะครับ เวลาน้อยกว่า นี้ไปไม่ได้ถ้ามากกว่าเพิ่มวันละ 
5,000 บาท  ตัวอย่าง ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ตอนเย็นของวันที่ 1 อยู่ในลาว
คือวันที่ 2,3,4,5 กลับถึงกรุงเทพเป็นเช้าวันที่ 6 เวลาประมาณตี 4 นะครับ
อัตราค่าบริการ  34,000 บาท/คัน

อัตรานี้รวม
1   ค่าเช่ารถและน้ำมัน
2.  ค่าไกด์ลาว 
3.  ค่ารถผ่าน ตม. ไทย-ลาว
4.  ค่าประกันการเดินทางทุน 1,000,000 บาท ค่ารักษาอุบัติเหตุ 100,000 บาท
5.  ค่าที่พักและอาหารคนขับ+ไกด์ 
หมายเหตุ  ทั้งหมดนี้เป็นภาคบังคับของทางลาวนะครับ

อัตรานี้ไม่รวม
1.  ค่าคนผ่านการท่องเที่ยวลาว คนละ 250 บาท (บังคับ)
2.  อำนวยความสะดวกของคนผ่านด่านไทย-ลาว คนละ 250 บาท

เช่ารถตู้ไทยไปลาว ใต้ (ปากเซ,จำปาสัก)

เงื่อนไข
ไปตามโปรแกรม 3 วัน 2 คืน ในลาวนะครับ ตัวอย่าง ออกจากกรุงเทพฯ เย็นวันที่ 1 อยู่ในลาว
วันที่ 2,3,4, กลับถึงกรุงเทพฯ เป็นเช้าวันที่ 5 เวลาประมาณตี 4 นะครับ
อัตราค่าบริการ  27,000 บาท/คัน

อัตรานี้รวม
1.  ค่าเช่ารถและน้ำมัน
2.  ค่าไกด์ลาว (เราจัดหาให้หรือหาเองก็ได้)
3.  ค่ารถผ่าน ตม.ไทย-ลาว
4.  ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง  1,000,000 บาท ค่ารักษาอุบัติเหตุ  100,000 บาท
5.  ค่าที่พักและอาหารคนขับ+ไกด์ (ถ้าผู้จ้างรับผิดชอบส่วนนี้ หักออก 3,000 บาท)
หมายเหตุ  ทั้งหมดนี้เป็นภาคบังคับของทางลาวนะครับ

อัตรานี้ไม่รวม
1.  ค่าคนผ่านการท่องเที่ยวลาวคนละ 350 บาท (บังคับ)
2.  ค่าทำเอกสารคนอำนวยความสะดวกผ่านไทย-ลาว คนละ 150 บาท
3.  ค่าจองที่พักหรือเบอร์โทรโรงแรมที่เราใช้บริการอยู่ 500 บาท

 
การจอง 

โอนค่ามัดจำ500 บาทต่อคัน(หรือตามตกลง)
มาที่ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ แก้ววงษา ออมทรัพย์ 
ไทยพาณิชย์ 054 240 3895
กสิกรไทย 479 285 8878
กรุณาส่งเอกสารการโอน รายละเอียดของงาน
Mail:Pramote2008@Hotmail.com
หรือ แฟกซ์ 02-815-5820
หรือ ID LINE: 0863297251 0899 212 451

บริการ : จองโรงแรมในลาว ทั้งเวียงจันทน์,วังเวียง,หลวงพระบาง,จำปาสัก ในราคา
รวมทั้งหมด 500 บาท